Bedrijfs- of productnaam bedenken

Het is afgelopen tijd een aantal maal gebeurd dat ik ben gevraagd mee te denken over een product- of bedrijfsnaam. Erg leuk om te doen, maar vaak lastig om inspiratie te krijgen en tot goede ingevingen te komen. Daarom heb ik voor mijzelf een aantal typen bedrijfs- of productnamen benoemd die volgens mij de meeste soorten namen wel dekken. Vanuit dat vertrekpunt kan ik dan per ‘categorie’ bepalen of deze geschikt is om vervolgens daadwerkelijk namen te bedenken.

Typen namen

Er zijn meerdere typen bedrijfs- en productnamen te onderscheiden, allen met hun eigen kenmerken en associaties.

De familienaam

De familienaam is meestal voorbehouden aan, logischerwijze, familiebedrijfen. Dit type bedrijven zijn vaak begonnen vanuit een zelfstandige (kleine) opzet en al dan niet uitgegroeid tot grotere onderneming. De naam is echter altijd gehandhaafd. De naam kan ook samengesteld zijn; soms is er sprake van een partnership waarbij de naam van meerdere partners in de bedrijfsnaam vormt. We zien dit regelmatig bij advocatenfirma’s. Het probleem hierbij is veelal dat als er 1 firmant de organisatie verlaat, de gehele bedrijfsnaam ‘niet meer klopt’.

Voorbeelden: Albert Heijn, Schouten & Nelissen

De beschrijving

De beschrijvende naam heeft in zich een omschrijving van de type dienstverlening of product. Het zijn voor de hand liggende namen, die niets aan de verbeelding overlaten. Duidelijker kan bijna niet!

Voorbeelden: The Consulting Company, Schoenmaker ‘De Hak’

De afkorting

Dit kan een afkorting van van alles zijn. Vaak zien we afkortingen van persoonsnamen, of van een kreet. Ook kan de afkorting slaan op een combinatie van beschrijvende elementen zoals GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst). Veelal gebruikt bij wat oudere bedrijven, omdat de trend tegenwoordig toch is dat de naam wel een associatie of emotie oproept. Bedrijven zoals KPMG die al zeer groot en bekend zijn hoeven het echter niet meer te ‘hebben’ van de associatie van hun bedrijfsnaam, kleinere en onbekendere firma’s vaak wel.

Voorbeelden: KPMG, UPC, GGD, TNO

De samenvoeging

Als er meerdere woorden zijn die gecombineerd een naam vormen spreken we van een samenvoeging tot 1 woord. De samenvoeging bestaat meestal uit een (al dan niet afgekort) bijvoeglijk naamwoord, met daarna een (al dan niet afgekort) werkwoord of zelfstandig naamwoord. Deze naamvorm zien we vaak bij dienstverlenende bedrijven, die dus inderdaad het werkwoord dat hoort bij hun dienstverlening in de samenvoeging gebruiken.

Voorbeelden: ProAssist, MultiPrint, KernConsult, Movinnio, BeerTender

Het symbool

Het betreft hier een schriftelijke omschrijving van een symbolische naam. Veelal zit het symbool ook in het logo verwerkt. Het kan ook gebeuren dat de naam daadwerkelijk een bestaand symbool betreft zonder tekst. Achter het symbool zit meestal een verhaal waaruit de bedrijfsvisie naar voren komt.

Voorbeelden: Mozilla, The Janeway, Google, Hyves

De subtiele verwijzing

Deze bedrijfsnaam lijkt enigszins op de symbolische naam, met als verschil dat de naam hier al verwijst naar de daadwerkelijke dienstverlening of product, niet naar een symbool daarvan. Het geeft stof tot nadenken, je moet als het ware even ‘doordenken’ voordat je de betekenis begrijpt. De verwijzing kan zijn naar een werkwoord of zelfstandig naamwoord, zoals het voorbeeld van ‘Hydron’ wat verwijst naar ‘Hydro’, een woord dat ‘vloeistof’ betekent. Ook Griekse en Latijnse namen worden hier veelvuldig gebruikt.

Voorbeelden: Hydron, Denk Producties, XS4ALL

De fantasynaam

De fantasynaam is een bedrijfsnaam die meestal verzonnen is vanuit een puur emotionele en visuele associatie. Er is geen verwijzing naar de activiteiten van het bedrijf en ook afkortingen worden niet gebruikt. Het is een vaak ‘lekker bekkende’ naam die ofwel heel goed blijft hangen ofwel zeer lastig onthoudbaar is.

Voorbeelden: Oxxio, NING, Ziggo, Hyves

Mixvormen

In de praktijk kom je ook wel mixvormen tegen. Veel bedrijven proberen een fantasynaam te creeeren vanuit een samengevoegde- of symbolische naam. Dit omdat in hun ogen de fantasynaam ‘lekker bekt’ of ‘hip’ klinkt. En vaak is dat ook het geval. Een voorbeeld is ‘Movinnio’, wat een combinatie van de subtiele verwijzing met fantasynaam is. De naam is opgebouwd uit de worden ‘Move’ en ‘Innovatie’, welk zijn samengesmolten tot een enkel woord dat makkelijk uitgesproken kan worden en ‘sticky’ is.

Stap-voor-stap

Als je nu zelf voor de uitdaging staat om een bedrijfsnaam te bedenken, waar begin je dan?

1. Beantwoord eerst onderstaande vragen:

– Wat is je bedrijf?
– Wie is je bedrijf?
– Waar staat je bedrijf voor?
– Wat is je waardepropositie?
– Wat zijn de USP’s van de product of dienst?
– Wat voor type uitstraling/imago zou je willen hebben?
– Welke markt/doelgroep bedien je?

2. Neem al deze antwoorden mee in een brainstormsessie waarin je bepaalt wat voor type bedrijfsnaam het beste past bij je bedrijf. Ga vervolgens spelen met woorden, samenvoegingen etc totdat je een longlist van zo’n 15 namen bedacht hebt. Je kunt hierbij ook allerlei online tools gebruiken die namen genereren met bijvoorbeeld dezelfde eerste twee lettergrepen.

Internet Anagram Server

Fantasy Name Generator

Invent-a-Word

3. Check al deze namen op beschikbaarheid van domeinnamen met de door jou gewenste extenties (bv .nl .com .biz). Gebruik hiervoor bijvoorbeeld SIDN of TransIP
Controleer ook bij de KvK en merkenbureaus;

4. Leg je nu ontstane schortlist voor aan een aantal klanten (indien je die al hebt), relaties, vrienden en vraag hen wat voor associatie en gevoel ze erbij krijgen;

5. Bepaald op basis van deze informatie, gecombineerd met je eigen gevoel en inzicht, welke naam het gaat worden.

Tot slot

Weten jullie nog andere type namen, methodieken, stappen of tools die dit artikel aanvullen? Graag in de comments!