Wat zeggen Twitter lists over jou(w gedrag)? Feedback!

Voor wie het nog niet kent: Twitter lists biedt een mogelijkheid om mensen die je volgt in bepaalde ‘groepjes’ te ordenen. Op deze manier kan je bijvoorbeeld een groepje (list) aanmaken met ‘bloggers’ zodat je even snel de laatste posts van deze personen kan bekijken zonder door je hele twitterstream heen te hoeven ploegen.

Een neveneffect van de lists dient zich aan in de psychologie: feedback!

Eerste indruk

Iedereen maakt een eerste indruk. ‘In real life’ is deze snel gemaakt, volgens onderzoek van Janine Willis and Alexander Todorov (PDF) zelfs binnen 1/10 seconde. Het is menselijk om personen binnen de kortste keren te voorzien van een ‘label’. Dit proces gaat op basis van heuristieken (vuistregels op basis van kennis en ervaring, soms zelfs genetisch en evolutionair bepaald, bedoeld om snel tot een analyse te komen en oplossing van een probleem te komen). Er bestaan verschillende soorten heuristieken, allemaal met andere basis, proces en context.

Ook online, op Twitter, maken wij een eerste indruk. Dit gebeurt op basis van:

 • Bio
 • Nieuwswaarde van tweets
 • Profielfoto
 • (Verwachte) authenticiteit
 • Engagement (opzoeken van conversatie met andere twitteraars)
 • Website

Lists

Als we bovengenoemde zaken kort (meestal <30 sec) hebben geëvalueerd, gaan wij op basis van heuristieken personen in één of meerdere categorieën indelen. Een heuristiek kan bijvoorbeeld zijn de gelijkheidsheuristiek: we delen mensen in op basis van keuzes die we in het verleden hebben gemaakt om vergelijkbare mensen in te delen. Dit komt overeen met het principe van interne consistentie zoals Cialdini deze beschrijft bij zijn ‘Principles of Influence’.

Met andere woorden, we evalueren de variabelen, leggen interne koppelingen met vergelijkbare situaties en personen en maken een keuze. En vervolgens komt de twittervriend, voorzien van stempel, op een list terecht.

Ik heb in het verleden wel eens van iemand het verzoek gekregen om van een list te worden verwijderd omdat dit volgens deze persoon niet klopte met wat zij was/is of wilde uitstralen. Een apart verzoek wat mij aan het denken heeft gezet. Heb ik nu verkeerd geïnterpreteerd of is hier iets anders aan de hand?

Feedback

Voordat ik hier verder op in ga noem ik even heel kort de regels op van effectief feedback geven en ontvangen.

Feedback geven:

 1. Observeer het gedrag van de ander
 2. Beschrijf waargenomen gedrag
 3. Geef aan welk effect het op je heeft
 4. Geef over aan de ander

Feedback ontvangen:

 1. Luister actief
 2. Vraag eventueel om toelichting
 3. Ga NIET in de verdediging. Feedback is een verwoording van hoe iemand anders jou ervaart, en dus per definitie juist!
 4. Toon waardering
 5. Beoordeel de feedback en beslis om wel of niet iets met de feedback te doen
 6. Koppel je beslissing terug aan de feedbackgever

Vertaald naar Twitter lists betekent dit dat punten 2 en 3 van feedback geven samengaan in 1 actie: Het plaatsen van iemand binnen een list. Wat vaak ontbreekt is punt 4. Hiervoor zou je iemand even moeten laten weten dat je hem/haar op een bepaalde list hebt gezet. Bijna niemand doet dit maar het zou wel zo netjes zijn. Er zijn echter systemen die je een seintje geven zodra jij zelf op een list van iemand anders bent gezet.

Al met al kan je dus de lists waarop jij voorkomt beschouwen als een vorm van feedback op je gedrag, profiel en aanwezigheid op twitter.

Terugkomend naar mijn situatie van de persoon die contact met mij opnam: Ik heb haar van de list gehaald maar wel de vraag gesteld of het feit dat ik haar op die betreffende list had gezet, nu wat zegt over mijn beoordelingsvermogen of over haar uitstraling? Volgens de regels van feedback is feedback per slot van rekening ALTIJD GOED! Het is namelijk een verwoording van hoe jij of jouw gedrag op iemand anders overkomt.

**EDIT** (31-01-2011) Bijna een jaar later kan ik wel zeggen dat, alhoewel de regel nog steeds klopt, het vaker is voorgekomen dat mensen op lijstjes staan die niets met hun persoonlijkheid te maken hebben maar wel mogelijk ongewenst associaties oproepen. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor sprekers die worden gevraag voor een bepaald event en dan dmv lijstjes aan het thema van dat event worden gekoppeld terwijl dit niet hun primair focus is.

Oproep

Ik wil daarom iedereen eens oproepen: Kijk in welke lists je voorkomt. En voordat je contact opneemt met de eigenaar van de list, ga eerst bij jezelf ten rade over hoe jouw twitterprofiel en twittergedrag overkomen op anderen!