Waar letten twitteraars op bij de beslissing jou te volgen?

Enige tijd geleden heb ik via diverse kanalen een onderzoekje uitgezet over de elementen die meewegen bij de beslissing iemand al dan niet te volgen op Twitter. Eigenlijk tweeledig:
1. Wanneer ‘verschijnt iemand op je netvlies’ en besluit je naar het profiel van betreffende persoon te gaan kijken
2. Waar let je vervolgens op bij de beslissing die persoon wel/niet te volgen?

De survey bestond uit 9 vragen, varierend van multiple choice tot volgordelijsten. Ik heb in twee weken looptijd ruim 500 compleet ingevulde surveys teruggekregen, waarvan ik hier de resultaten met jullie wil delen.

Toen ik aan dit onderzoek begon had ik een aantal hypothesen die ik wilde toetsen:

1. Men kijkt primair op je profiel wanneer je start met iemand anders te volgen (op basis van de e-mail notificatie die men ontvangt)
2. Op het profiel kijkt men voornamelijk naar de informatieve waarde van de laatste 10 tweets
3. Personen met veel volgers vinden het aantal volgers van het profiel dat ze bekijken belangrijker
4. Personen die veel tweeten (10-50 per dag) vinden de informatieve waarde van tweets belangrijker
5. Lists wordt niet naar gekeken bij de beslissing iemand te volgen
6. Interactie (@replies) wordt gewaardeerd
7. Prive tweets worden minder gewaardeerd
8. Mannen letter meer op kwantitatieve elementen, vrouwen meer op kwalitatieve
9. Zelfstandig ondernemers tweeten meer dan mensen in loondienst
10. Mensen die langer op Twitter actief zijn sturen gemiddeld meer tweets

Daarnaast wilde ik erg graag een ranking op ‘belangrijkheid’ zien van alle variabelen die spelen bij de beslissing iemand te volgen.

Na het weergeven van de ruwe resultaten zal ik proberen iets over deze hypothesen te zeggen op basis van statistische verwerking.

Resultaten en disclaimer

Op basis van 500 respondenten is voor veel correlaties en verschillen geen statistische significantie aan te tonen. Het betreft hier dan ook een indicatief onderzoek waarbij ik wel heb gekeken naar correlaties, maar deze zelf interpreteer. De resultaten zijn dan ook indicatief, richtinggevend. Ze nodigen uit tot vervolgstudie om te kijken welke constructen nu daadwerkelijk significant aanwezig zijn. Ik zal nu hieronder de ‘droge’ resultaten van het onderzoek weergeven. De survey is door exact 510 respondenten ingevuld.

Demografische gegevens

Van de respondenten is 55% man en 45% vrouw. 64% van de populatie bevindt zich in de leeftijdsgroep 26-45 jaar. Slechts 1,2% is jonger dan 18 jaar en 2,4% is 56-65 jaar. 52% van de respondenten is in fulltime of parttime loondienst en 32% is zelfstandig ondernemer; 3,5% is werkzoekend.

Twittergebruik

De meerderheid (74%) is relatief nieuw op Twitter (0-2 jr).

Ongeveer de helft van de populatie stuurt tussen de 1 en 10 tweets per dag, maar liefst 20% tussen de 10 en 50 tweets. Slechts 1.4% geeft aan enkel te lezen. Eenderde heeft 0 tot 100 volgers, 45% tussen de 100 en de 500 volgers. Bijna 5% heeft 2000+ volgers.


In the spotlight

Wanneer kom je onder de aandacht van je doelgroep? Wanneer besluit je doelgroep om naar jouw profiel te gaan kijjken? Met deze vraag wil ik inzichtelijk maken op welke momenten mensen beslissen aandacht te geven aan het profiel van een specifieke twitteraar.

Jouw profiel

Ok, nu heb je de aandacht te pakken. Je doelgroep kijkt naar je profiel. Maar dan? Waar moet ik extra aandacht aan besteden? Op welke manier maak ik de kans op ‘volging’ zo groot mogelijk?
Hieronder volgt een overzicht welke elementen van een profiel men als belangrijkst ervaart.

Daarnaast heb ik over een aantal van deze elementen gevraagd in ‘welke richting’ de voorkeur gaat: meer of minder? Hieronder de resultaten:

Conclusie – kloppen de hypothesen?

Hoe kan je nu je doelgroep beinvloeden om jou te volgen op basis van kwalitatieve prikkels (dus niet via geautomatiseerde tools, je wilt toch lezers in plaats van volgers?) Uit het onderzoek komt naar voren dat twitteraars voornamelijk naar de meer kwalitatieve aspecten kijken dan de kwantitatieve. Hierbij behoren dan ook meer kwalitatief ingestoken beinvloedingsprincipes zoals Wederkerigheid, Autoriteit en Sympathie in plaats van Sociale Bewijskracht en Schaarste.

Als je graag onder de aandacht van jouw doelgroep wilt komen, begin dan een conversatie met een influencer die jouw doelgroep reeds volgt. Zorg ervoor dat uit de @reply van deze influencer op jouw vraag/verzoek/stelling blijkt over welk onderwerp het gaat. Dit is namelijk de grootste trigger voor anderen om jou te gaan volgen.

Het geeft aan dat jij:

1. Blijkbaar interessant genoeg bent voor deze invloedrijke twitteraar om mee te communiceren (principe van Autoriteit)
2. Twitter niet alleen gebruikt om te zenden of ontvangen maar ook daadwerkelijk in conversatie gaat (principe van Wederkerigheid)
3. Blijkbaar bent verbonden met het onderwerp dat in de conversatie genoemd wordt (principe van Sympathie, sub gelijksoortigheid/overeenkomstigheid)

Waar moet je dan vervolgens op letten bij het ‘presenteren’ van je profiel?

Zorg dat je een Bio hebt, maar nog belangrijker: zorg ervoor dat, op het moment dat je bovenstaande resultaten gaat gebruiken om je doelgroep op je profiel te krijgen, je laatste 10 tweets optimaal zijn.

Wat is dan optimaal? Ik zou zeggen: een mooie mix tussen relevante informatie delen, interactie en niet te veel prive. Op deze manier maximaliseer je de kans dat men jou gaat volgen.

Als ik nu mijn lijstje met hypothesen erbij haal kan ik op basis van de data concluderen:

1. Men kijkt primair op je profiel wanneer je start met iemand anders te volgen (op basis van de e-mail notificatie die men ontvangt)
Resultaat: Niet primair, maar secundair. De primaire activator is het verschijnen in de conversatie met een influencer
2. Op het profiel kijkt men voornamelijk naar de informatieve waarde van de laatste 10 tweets
Resultaat: Klopt, de laatste 10 tweets worden als zeer belangrijk gewaardeerd bij de beslissing al dan niet iemand te volgen
3. Personen met veel volgers vinden het aantal volgers van het profiel dat ze bekijken belangrijker
Resultaat:Uit onderzoek blijkt dat er geen significante correlatie is aangetoond tussen het aantal volgers dat men heeft en de aantrekkelijkheid van andere profielen aan de hand van het aantal volgers dat die profielen hebben. Wel blijkt dat de mensen met meer dan 100 volgers, vaker aangeven dat profielen met veel volgers interessanter voor hen zijn dan profielen met juist weinig volgers. Echter is dit verband niet significant aangetoond.
4. Personen die veel tweeten (10-50 per dag) vinden de informatieve waarde van tweets belangrijker
Resultaat: Er blijkt een significante verband te zijn tussen het belang van de informatieve waarde van tweets en het aantal tweets dat men per dag verstuurt.  De personen die veel tweeten (meer dan 10 tweets per dag) vinden het significant minder belangrijk wat de informatieve waarde is van tweets dan personen die minder dan 10 tweets per dan plaatsen.
5. Lists wordt niet naar gekeken bij de beslissing iemand te volgen
Resultaat: Klopt, lists scoren zeer laag bij de ranking
6. Interactie (@replies) wordt gewaardeerd
Resultaat: Klopt, interactie worden als zeer waardevol ervaren binnen de ideale ‘mix’ van tweets
7. Prive tweets worden minder gewaardeerd
Resultaat: Klopt deels. Alhoewel de balans zakelijk/prive als relevant wordt aangemerkt, zien we dat ruim 60% aangeeft dat de richting van deze balans niet veel uitmaakt. De 37% van de respondenten die deze balans wel relevant vindt geeft aan dat over het algemeen minder prive tweets meer worden gewaardeerd. Aan de andere kant kan worden beargumenteerd dat de aanwezigheid van prive tweets een account ‘menselijker’ maakt, wat weer ten goede komt aan de Sympathie factor, je doelgroep kan zich gemakkelijker inleven.
8. Mannen letter meer op kwantitatieve elementen, vrouwen meer op kwalitatieve
Resultaat: Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. Het aantal tweets dat men verstuurt of het aantal volgers, is bij beide groepen ongeveer gelijk. Daarnaast is er ook egen significant verschil tussen de man en vrouw wat betreft de elementen waar zij op letten bij het volgen van een persoon.
9.Zelfstandig ondernemers tweeten meer dan mensen in loondienst
Resultaat: Onderzoek wijst uit dat er geen significante verschillen zijn tussen werknemers en ondernemers in het aantal tweets dat men verstuurd tussen. In beide gevallen is het aantal mensen dat minder dan 10 tweets per dag verstuurd groter dan het aantal mensen dat meer dan 10 tweets per dag verstuurt.
10. Mensen die langer op Twitter actief zijn sturen gemiddeld meer tweets
Resultaat: Het aantal jaar dat men actief is op twitter heeft wel significant effect op het aantal tweets dat men verstuurt. Hoe langer men actief is op twitter, hoe meer tweets zij gaan versturen.

Tot slot

Ik wil iedereen die mee heeft gedaan aan dit onderzoekje bedanken. Ik denk dat het waardevolle inzichten heeft geleverd in het besluitvormingsproces rondom ‘volgen’. Ook wil ik Renco Schoemaker (@rencosch), mede-eigenaar van Inzicht Marktonderzoek, bedanken voor de hulp bij de statistische verwerking van de ruwe data. Hij heeft aardig wat SPSS-crunching gedaan om mij te helpen.

Ik ga in de toekomst meer met @mediapsycholoog meer onderzoek te gaan doen naar praktische toepasbare inzichten vanuit onze research- en adviesorganisatie Grey Matters.

Wat zouden jullie nog graag op het gebied van (social) media willen weten om je te helpen bij je professionele werkzaamheden?