Tag Archives: game

Blended CoachingĀ®

Een van de meest innovatieve projecten waar ik in de afgelopen periode bij VoyaNova mee bezig zijn geweest is de doorontwikkeling van Blended CoachingĀ®.

Wat is Blended CoachingĀ®?

Een aantal jaren geleden deedĀ  de term e-learning zijn intrede, gevolgd door blended learning en nu introduceren wij de term Blended CoachingĀ®.

Blended CoachingĀ® is organisatie-ontwikkeling door sociaal leren. Het Ā is optimaal gebruik maken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en Coaching-on-the-job. Wij ontwikkelen medewerkers, managemetn en directe op maat waarbij de techniek ondersteunend is aan ons werk om de mensen zoveel mogelijk individueel te kunnen begeleiden en te ontwikkelen. Hierbij staat ā€œLearning by Doingā€ centraal, waardoor de deelnemers zowel aan persoonlijk inzicht als aan inzicht in het bedrijf en haar context (klanten!) winnen.

Kenmerken van een traject

Een Blended CoachingĀ® heeft een aantal vast kenmerken:

  • Er wordt een kort vooronderzoek gedaan naar de business case van het HRD-traject om een zo gepast mogelijk traject aan te bieden;
  • Attitude, talenten en competenties worden vooraf en achteraf gemeten met gevalideerde onderzoeksmethoden;
  • Het bestaat uit een serie van opeenvolgende interventies;
  • De volgorde en timing van de interventies heet het ‘leerpad’;
  • Teams en individuen worden begeleid door een e-Coach;
  • Management wordt in het traject actief betrokken;
  • Efficient; geen dagenlange cursussen maar korte brokjes theorie, opdrachten, workshops etc. verdeeld over een langere periode;
  • Wij maken de medewerkers al een stukje onbewust bekwaam, waar de meeste opleidingsinstituten blijven ‘steken’ na bewust bekwaam gedrag.

Continue reading