Tag Archives: coaching

Interview in SP!TS over online identiteit

Tijdens mijn vakantie in Zeeland in mei 2010 werd ik gebeld door een journalist die voor SP!TS bezig was met een artikel over online identiteit. Hij zocht nog een expert opinion van een psycholoog en ik heb hem daarbij geholpen. Het was een leuk gesprek over Hyves, online coaching, identiteit, waarheid en jezelf anders voordoen.

Op vrijdag 07-05-2010 werd het artikel in de de SP!TS gepubliceerd. Ik heb het artikel even online naar PDF geconverteerd en als Issuu document hieronder geplaatst.

Continue reading

Video-interventies: vorm, impact en uitvoering

Bij de organisatie-ontwikkelingstrajecten die ik volgens de – mede door mijzelf ontwikkelde – Blended Coaching methodiek heb uitgevoerd gebruiken wij (de Blended Coaching consultants) altijd een mix (“blend”) van interventies om gedrag duurzaam te veranderen (hoge aandachtscurve, 60+ dagen, gedrag onbewust bekwaam). Een van deze interventies is de video-interventie. Ik heb in de praktijk ervaren dat deze interventie veel losmaakt bij deelnemers. Tot nu toe wordt deze interventie veelal gebruikt in de vorm van feedbackinterventie: gedrag vastleggen en later op het gedrag reflecteren. Ik denk echter dat het middel “video” nog veel meer toepassingsmogelijkheden heeft dan enkel feedback en/of reflectie. Deze mogelijkheden zijn wij dan ook continu aan het onderzoeken!

Continue reading

Boek: Blended CoachingĀ® – Organisatievernieuwing door Sociaal Leren

Op 30 september 2009 is ons boek uitgekomen: Blended CoachingĀ® – Organisatievernieuwing door Sociaal Leren. Een boek met theorie over de methodiek ‘Blended CoachingĀ®’ en veel praktijkcases waarbij duidelijk wordt uitgelegd hoe de Blended CoachingĀ® methodiek is toegepast en wat de leerpunten hieruit zijn.

Hieronder een online abstract van het boek waar de achtergrond en methodiek zelf al worden beschreven; de casuĆÆstiek is beschikbaar in de hardcopy versie.

Continue reading

Blended CoachingĀ®

Een van de meest innovatieve projecten waar ik in de afgelopen periode bij VoyaNova mee bezig zijn geweest is de doorontwikkeling van Blended CoachingĀ®.

Wat is Blended CoachingĀ®?

Een aantal jaren geleden deedĀ  de term e-learning zijn intrede, gevolgd door blended learning en nu introduceren wij de term Blended CoachingĀ®.

Blended CoachingĀ® is organisatie-ontwikkeling door sociaal leren. Het Ā is optimaal gebruik maken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en Coaching-on-the-job. Wij ontwikkelen medewerkers, managemetn en directe op maat waarbij de techniek ondersteunend is aan ons werk om de mensen zoveel mogelijk individueel te kunnen begeleiden en te ontwikkelen. Hierbij staat ā€œLearning by Doingā€ centraal, waardoor de deelnemers zowel aan persoonlijk inzicht als aan inzicht in het bedrijf en haar context (klanten!) winnen.

Kenmerken van een traject

Een Blended CoachingĀ® heeft een aantal vast kenmerken:

  • Er wordt een kort vooronderzoek gedaan naar de business case van het HRD-traject om een zo gepast mogelijk traject aan te bieden;
  • Attitude, talenten en competenties worden vooraf en achteraf gemeten met gevalideerde onderzoeksmethoden;
  • Het bestaat uit een serie van opeenvolgende interventies;
  • De volgorde en timing van de interventies heet het ‘leerpad’;
  • Teams en individuen worden begeleid door een e-Coach;
  • Management wordt in het traject actief betrokken;
  • Efficient; geen dagenlange cursussen maar korte brokjes theorie, opdrachten, workshops etc. verdeeld over een langere periode;
  • Wij maken de medewerkers al een stukje onbewust bekwaam, waar de meeste opleidingsinstituten blijven ‘steken’ na bewust bekwaam gedrag.

Continue reading