Tag Archives: skill

Netwerken 1+1=3.0

Vroeger was er het ā€œold schoolā€ netwerken: persoonlijk, gericht op aandacht voor elkaar, maar tevens meestal niet frequent en lastig om elkaar te blijven volgen. Met andere woorden: 1.0

De afgelopen jaren heeft het fenomeen ā€˜netwerkenā€™ zich deels verplaatst naar online omgevingen en systemen. Volgen, status updates, connections, alles online en vrij vluchtig. Dit is netwerken 2.0

Vanaf 2010 is er behoefte gekomen aan een andere manier van netwerken. Persoonlijk, aandachtig, maar gebruik makende van alle moderne middelen en kanalen om toch ā€˜verbondenā€™ te blijven. Face-to-face afgewisseld met online networking en social media.

Continue reading

Blended CoachingĀ®

Een van de meest innovatieve projecten waar ik in de afgelopen periode bij VoyaNova mee bezig zijn geweest is de doorontwikkeling van Blended CoachingĀ®.

Wat is Blended CoachingĀ®?

Een aantal jaren geleden deedĀ  de term e-learning zijn intrede, gevolgd door blended learning en nu introduceren wij de term Blended CoachingĀ®.

Blended CoachingĀ® is organisatie-ontwikkeling door sociaal leren. Het Ā is optimaal gebruik maken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en Coaching-on-the-job. Wij ontwikkelen medewerkers, managemetn en directe op maat waarbij de techniek ondersteunend is aan ons werk om de mensen zoveel mogelijk individueel te kunnen begeleiden en te ontwikkelen. Hierbij staat ā€œLearning by Doingā€ centraal, waardoor de deelnemers zowel aan persoonlijk inzicht als aan inzicht in het bedrijf en haar context (klanten!) winnen.

Kenmerken van een traject

Een Blended CoachingĀ® heeft een aantal vast kenmerken:

  • Er wordt een kort vooronderzoek gedaan naar de business case van het HRD-traject om een zo gepast mogelijk traject aan te bieden;
  • Attitude, talenten en competenties worden vooraf en achteraf gemeten met gevalideerde onderzoeksmethoden;
  • Het bestaat uit een serie van opeenvolgende interventies;
  • De volgorde en timing van de interventies heet het ‘leerpad’;
  • Teams en individuen worden begeleid door een e-Coach;
  • Management wordt in het traject actief betrokken;
  • Efficient; geen dagenlange cursussen maar korte brokjes theorie, opdrachten, workshops etc. verdeeld over een langere periode;
  • Wij maken de medewerkers al een stukje onbewust bekwaam, waar de meeste opleidingsinstituten blijven ‘steken’ na bewust bekwaam gedrag.

Continue reading